Međunarodni dan šuma, 21. ožujka 2019.

Priroda Novosti

Pod pokroviteljstvom Ujedinjenih naroda svake se godine diljem svijeta, (na prvi dan proljeća!), obilježava Međunarodni dan šuma. I to svake godine pod drugačijom krilaticom. Ove godine krilatica glasi: „Šume i edukacija: Naučimo voljeti šume“. Jedno od najljepših šumskih područja na kvarnerskim otocima, pa i na otoku Cresu jesu listopadne šume creske Tramuntane (sl. 1. i sl. 2). Zbog starih hrastovih …

Verificiran odgojno-obrazovni program Centra za posjetitelje Beli – "Creski orli"

Priroda Novosti

Početak 2019. godine svakako nam je uljepšala s nestrpljenjem očekivana pošiljka/dopis – pozitivno mišljenje Ministarstva znanosti i obrazovanja na odgojno-obrazovni program – „Creski orli“. Naime, tijekom prošle godine, djelatnici Ustanove su vrijedno radili na osmišljavanju edukativnih radionica „Creski orli“ namijenjenih najmlađima, kako bi oplemenili ponudu edukativnih programa Centra za posjetitelje Beli. Naravno, sve s ciljem približavanja strogo zaštićene, nažalost ugrožene …

Zanimljiv nalaz supa prstenovanog u Izraelu

Priroda Novosti

Pregledavajući snimke s foto zamke postavljene kraj lešina ovaca, uočili smo supa s tamnim prstenom koji se, uz druge supove, temperamentnim ponašanjem borio da dođe do svog dijela obroka. Širenjem krila i izduživanjem vrata te upečatljivim načinom hoda dižući noge gotovo do prsiju, izražavao je karakteristično ponašanje bjeloglavih supova kod hranjenja. Određena hijerarhija tijekom hranjenja postoji, no razina gladi je …

Krški skakavac

Priroda Novosti, zanimljivosti

Krški skakavac (Prionotropis histrix) prilagođen je životu na kamenitim krškim pašnjacima s oskudnim travnatim pokrivačem. Rasprostranjen je od Krasa u Italiji i Sloveniji preko krških dijelova Hrvatske do Bosne i Hercegovine. Zbog promjena na staništima, prvenstveno zarastanja travnjaka, smatra se globalno ugroženom vrstom. Nalazimo ga i na nekim jadranskim otocima, pa tako i na otoku Cresu. Osim obojenošću, koja je …

Krtica na otoku Cresu

Priroda Novosti, zanimljivosti

Na sjevernom dijelu otoka Cresa, na područjima gdje se zadržalo dublje tlo, osobito u šumama, u šumskim kulturama i na nekima od travnjaka nailazimo krtičnjake što je neuobičajeno za jedan Sredozemni otok. Ponekad se ovdašnja „creska“ krtica i krtičnjaci mogu naći čak i na plitkim skeletnim tlima submediteranskih travnjaka a to je jedna od osobitosti njezine ekologije (sl. 1). Na …

Poziv na početnu konferenciju projekta "Centar za posjetitelje o velikim zvijerima"

Priroda Novosti

Uz podršku Primorsko-goranske županije, Javna ustanova „Priroda“ je u ljeto 2018. godine s partnerima Općinom Ravna Gora i Turističkom zajednicom općine Ravna Gora, započela s provedbom projekta pod nazivom „Centar za posjetitelje o velikim zvijerima“. Projekt će se provoditi do rujna 2020. godine u malom goranskom mjestu Stara Sušica koje je smješteno u neposrednoj blizini Ravne Gore. Projekt je odobren u …

Gavrani, supovi i janjenje ovaca

Priroda Novosti, zanimljivosti

Gavrani su krupne i zanimljive ptice vješte u letu. Često ih se vidi kako izvode različite bravure u zraku, a jedre li pravocrtno i ustaljeno u zračnoj struji povremeno snažno zamahuju krilima. Tada se najčešće i glasaju: krak-krak-krak. Ponekad čak možemo čuti kako zamahujući krilima „režu“ zrak. Crno sjajno perje, vrlo jak crn kljun, veličina tijela i njihovo glasanje prepoznatljivi …

Boksit na Tramuntani

Priroda Novosti, zanimljivosti

Boksit je ruda iz koje se dobiva (u današnje vrijeme) dragocjeni metal aluminij. Glavni minerali od kojih je ruda građena jesu aluminijevi hidroksidi. Izrazito crvenkasta boja boksita potječe od primjesa željezne rude hematita. Na otoku Cresu boksit se nalazi u mnogobrojnim malim ležištima, a u većini slučajeva povezan je s nastankom crvenih tala – crvenice ili terra rosse (sl. 1). …

Sup Kvarner – daljnja sudbina

Priroda Novosti, zanimljivosti

Sjećate li se našeg supa Kvarner, koji je nakon puštanja iz Oporavilišta s Cresa preletio sjeverni Jadran te svojim poduhvatom privukao pozornost šire javnosti i stručnjaka koji se bave proučavanjem supova? Donosimo nastavak priče o ovoj iznimnoj ptici koju i na dalje prati sreća. U svojem lutanju Apeninskim poluotokom, osim što smo njegovo kretanje pratili virtualno, putem GPS signala na …

Uz međunarodni dan močvara i vlažnih staništa: Jezero Vrana

Priroda Novosti, zanimljivosti

Jezero Vrana na otoku Cresu – čudesno jezero parožina Parožine (Characeae) su skupina zelenih alga koje zbog složene građe steljke i „ukorijenjenosti“ (pomoću rizoida) u mulju na dnu slatkih i bočatih voda sliče vodenim biljkama cvjetnicama, pa ih zajedno s vodenim cvjetnicama uvrštavamo u skupinu makrofita. Parožine su i izvrsni bioindikatori jer za svoj rast i razvitak zahtijevaju čiste i …