Dendroflora – drveće, grmlje i drvenaste povijuše otoka Cresa

Priroda Novosti, zanimljivosti

Na otoku Cresu razvija se razmjerno bogata dendroflora, odnosno skup svih drvenastih biljnih vrsta  u kojeg ubrajamo drveće, grmlje i drvenaste povijuše (sl. 1, 2 i 3). Ukupno je u dendroflori ovog bioraznolikošću bogatog otoka zastupljeno 90 vrsta od čega je 59 listopadnih naspram 31 vazdazelena vrsta. Razvrstamo li predstavnike dendroflore još detaljnije oni su na otoku Cresu zastupljeni s …

Rt Tarej

Priroda Novosti, zanimljivosti

Na rt Tarej lijep je pogled s ceste koja povezuje trajektno pristanište Merag s gradom Cresom. Ovaj predio neobičnih prirodnih osobina jedan je od rijetkih dijelova sjevernog Cresa na kome se razvila zaravnjena niska obala. Ostatak obala sjevernog Cresa uglavnom se strmo obrušavaju u more. Zbog nisko položene obale na rtu Tarej morski su valovi nagomilali s obje strane prevlake …

Obrambeni stav egipatskog skakavca

Priroda Novosti, zanimljivosti

Egipatski skakavac (Anacridium aegypticum) često se može vidjeti na kvarnerskim otocima i u priobalju. Pojedine se jedinke za sunčanih dana, čak i u hladnijem dijelu godine, zadržavaju u grmlju te iznenada polijeću i prelijeću do sljedećeg grma kad im se približimo. Kod ove krupne vrste opazili smo da, približimo li mu se nenadano i naglo (pa ne uspije poletjeti, ili …

Močvara Piskel / Pišće kod grada Cresa

Priroda Novosti, zanimljivosti

U  najdublje u kopno uvučenom dijelu creske Luke, nedaleko creske marine nalazi se maleno močvarno područje – slanište, ne toliko važno zbog veličine i površine koliko zbog osebujnog tipa staništa i posebnog položaja na kojemu je smješteno. To je Piskel ili Pišće, o čijoj naravi  govori sam naziv. U ovoj je minijaturnoj močvari zanimljiva i znamenita zamočvarena šumica crne johe …

Staro stablo crnike iznad Merga

hrast crnika

Priroda Novosti, zanimljivosti

Crnika je najvažnija drvenasta vrsta sredozemnih (eumediteranskih) vazdazelenih šuma na obalama Jadrana. Vrlo je raširena i na cresko-lošinjskom otočju, više na jugu, a manje na sjeveru. Na jadranskoj obali, u sjevernom dijelu areala, crnika je dobila narodni naziv vjerojatno zbog toga što ovdje prevladavaju listopadne vrste drveća koje su zimi bez lišća, pa se crnika u zimsko vrijeme izdvaja u …