spašavanje supa

Spašena još dva bjeloglava supa!

Priroda Novosti

Početkom rujna spašena su još dva bjeloglava supa koja se trenutno nalaze u Oporavilištu u Belom. U jednoj od akciji spašavanja sudjelovale su i dvije djelatnice Zeleni Balkani iz Bugarske koje su tada bile u posjetu našem centru te naša volonterka Centra Beli.

Spašena još dva bjeloglava supa!

U našem oporavilištu je jedanaest bjeloglavih supova, od kojih je većina ovogodišnjih mladunaca koji nisu uspješno odradili svoj prvi let s litice, no dobit će i drugu šansu!

Spašena još dva bjeloglava supa!

 

 

Spašena još dva bjeloglava supa!