riga666

Priroda

riga666

Impozantna Riga u letu s bjeloglavim supovima. (Foto: Tomislav Bandera Anić)