sup birbiraj nakon puštanja iz oporavilišta u svibnju 2019. godine

Sup „Birbiraj“ je u Grčkoj

Priroda Novosti

Nakon kratkog odmora u Rijeci, sup „Birbiraj“ nastavio je svoj put prema jugu i sada se nalazi u Grčkoj, u zaleđu lagune Messolonghi, točnije u koloniji supova koja obitava u kanjonu Kleisura.  Naime, dio kvarnerskih bjeloglavih supova, koji nisu spolno zreli, provode jesensko-zimske dane u Grčkoj. Cijelo područje je bogato stokom i pašnjacima, na kojima supovi nalaze potrebnu hranu. Iako je to stanište za supove povoljno, opasnost od ilegalnog trovanja u pojedinim dijelovima Grčke još  je prisutna. (MM)