mreža na šiškama

Paukovi u šiškama i u tuljcima suhog lišća

Priroda Novosti, zanimljivosti

Na hrastovima meduncima često se mogu vidjeti okrugle šiške koje nastaju djelovanjem osa šiškarica. U unutrašnjosti šiške razvija se ličinka ose i nakon što se zakukulji, osica si probuši put do šiškine površine ostavljajući tako okruglu rupicu na šiški (sl. 1) i mali tunel do komorice u kojoj se zakukuljila. Na taj način osa izgradi svojevrsno zaklonište koje mogu koristiti druge sitne životinje.

Paukovi u šiškama i u tuljcima suhog lišća

Sl. 1. Okruglasta šiška na grančici hrasta medunca (foto: M. Randić)

Takve tvorevine obično koriste paukovi skočci koji u njima često prezimljuju i sklanjaju se. Šiški ima raznih vrsta i nastaju na različitim vrstama drveća, a većina ih ima svoje stanare – svaka svoju vrstu paukova skočaca. Ponekad se paukovi skočci nastanjuju i u nekim suhim šupljim plodovima, u smotanom suhom lišću (sl. 2), pa čak i u „judinim rogačima“, vrsti šiške koja nastaje na stablu tršlje smrdljike (Pistacia terebinthus) a uzrokuju je ušenci.

Paukovi u šiškama i u tuljcima suhog lišća

Sl. 2. Ženka pauka skočca s jajnim leglom u tuljcu od smotanog i paučinom obloženog i obavijenog suhog lista crnog jasena (foto: M. Randić)

Takva se “mikrostaništa”/zakloništa nalaze na raznim mjestima u sredozemnim svijetlim šumama, na pašnjacima, suhim travnjacima i šikarama na otoku Cresu i na drugim kvarnerskim otocima, a mnogo smo ih nalazili i u okolici Rijeke. O šiškama, suhim plodovima, savinutim suhim listovima i sličnim tvorevinama kao “mikorstaništima” paukova skočaca zasad se još malo zna, a podaci u literaturi su oskudni. (M. R.)