struja i mrtvi supovi

STRADAVANJE OD STRUJNOG UDARA – GORUĆI PROBLEM ZA BJELOGLAVE SUPOVE NA OTOKU CRESU!

Priroda Novosti

U više navrata navodili smo da je stradavanje ptica od posljedica strujnog udara na stupovima srednje naponske mreže na otoku Cresu stalno prisutan problem, a posebno negativan utjecaj ima na bjeloglave supove, koji su radi svoje veličine i velikog raspona krila česte žrtve. Nažalost zbog neprikladne tehničke izvedbe, stupovi uzrokuju pogibiju ptica prikom kontakta s pojedinim elementima distribucijske mreže, kada supovi i ostale ptice koriste stupove kao svoja odmorišta ili mjesta s kojih osmatraju stanište u potrazi za hranom. U proteklim godinama evidentirano je desetak takvih stradavanja bjeloglavih supova godišnje, što je ogromna brojka za vrstu koja u Hrvatskoj broji svega stotinjak parova.

Ove su godine radi elektrokucije stradala na Cresu već tri bjeloglava supa, a od prekjučer se taj broj povećao nažalost za još dvije jedinke. Naime na zamolbu talijanskog kolege, koji se bavi očuvanjem i praćenjem supova u zaštićenom području „Lago di Cornino“, otišli smo provjeriti poziciju jedinke obilježene GPS odašiljačem, koja se već tri dana nalazila na istom mjestu bez kretanja. Nedaleko mjesta Belej (otok Cres) pronašli smo ispod stupa srednje naponske mreže navedenog supa, stradalog od strujnog udara (zeleni prsten FB8), te uz njega još dvije žrtve elektrokucije: galeba i još jednog supa (zeleni prsten CRO) prstenovanog na Cresu 2013. godine od strane ornitologa dr. sc. Gorana Sušića. Velika šteta za prirodu, tim više jer je jedan od stradalih supova odrasla jedinka, pa ako ima mladog u gnijezdu, teško da će ptića uspjeti othraniti samo jedan roditelj. Stradanje smo prijavili HEP-Operateru distribucijskog sustava d.o.o. i vjerujemo da će i ovaj slučaj dodatno potaknuti prioritetnu i hitnu zaštitu od strujnog udara ovakvih opasnih mjesta za ptice na otoku Cresu.