Punoljetni sup

Punoljetni sup

Priroda zanimljivosti

Na našem hranilištu redovito pratimo posjete bjeloglavih supova koji su obilježeni plastičnim prstenima (markerima), a najviše takvih ptica nose zeleni prsten s početnim bijelim slovom C. Radi se upravo o kvarnerskim supovima, koji se već više od trideset uzastupnih godina prstenuju u gnijezdu kao ptići dok još ne mogu letjeti. Supovi su dugoživuće ptice i u prirodi mogu doživjeti preko trideset godina. Za do sada oko stotinu očitanih prstenova, primili smo za hrvatske supove podatke od Zavoda za ornitologiju, a najstariji nalaz prošle godine, sup je koji će ove godine postići punoljetnost (zeleni CDP), prstenovan na otoku Plavniku 2004. godine! (M.M.)

Punoljetni sup

Bjeloglavi sup, prstenovan tijekom prstenovačke aktivnosti ornitologa dr. sc. Gorana Sušića na otoku Plavniku 10. svibnja 2004. godine, snimljen je na creskom hranilištu 30/4/2021 i 19/11/2021., a ove godine navršava 18 godina!