Gost našeg "restorana za supove"...

Gost našeg "restorana za supove"…

Priroda zanimljivosti

U životinjskom svijetu, za preživljavanje bitno je biti u dobroj kondiciji, a posebno je važno to kod predatora koji aktivno love svoj plijen, te moraju redovito biti lukaviji, brži, spretniji i snažniji kako bi ga svladali i nahranili sebe ili svoje mladunce. U Gorskom kotaru, putem fotozamki kojim pratimo vukove, već neko vrijeme imamo priliku bilježiti jednog koji lagano šepa, no očito vuku ta ozljeda ne predstavlja veći problem, a zaradivši ju je možda tijekom lova na svoj plijen, jelena ili divlju svinju, koji braneći se mogu ponekad zadati ozbiljne udarce svom napadaču. Pregledavajući snimke s našeg hranilišta, u „šušuru“ supova, jedan nam je privukao pažnju! Sup s jednom nogom! Tko zna zna kada i koji je uzrok gubitka noge kod ove ptice, no činjenica je da uspješno preživljava u divljini!

Gost našeg "restorana za supove"...

Ovakva ozljeda, odnosno gubitak cijele noge, kod drugih vrsta ptica grabljivica, npr. orlova, jastrebova, sokolova, bila bi fatalna i ne bi mogli preživjeti u prirodi, jer nogama, odnosno oštrim kandžama na prstima hvataju i usmrćuju plijen. Na fotografijama je razvidno da je stopalo ovog bjeloglavog supa posljedično deformirano od trajnog i stalnog pritiska, obzirom da se na njega oslanja masa čitave ptice, koja može težiti i više od 10 kilograma. No, strvinari, po mnogo čemu fascinatne ptice, i u ovoj prilici daju nam povod za divljenje kao majstori preživljavanja! Unatoč ovoj vrlo teškoj ozljedi, ova ptica uspješno se hrani u prirodi, a u ovom slučaju, „sreća u nesreći“ je što supovi konzumiraju samo uginule životinje i stopala im ne služe za aktivno hvatanje plijena. (D.M., M.M.)

Gost našeg "restorana za supove"...

Bjeloglavi sup snimljen na creskom hranilištu za supove 23. veljače 2022. godine. Ptica je očito u nekom trenutku života izgubila jednu nogu, a rana je uspješno zaliječena!