Iznimka koja potvrđuje pravilo

Iznimka koja potvrđuje pravilo

Priroda zanimljivosti

Bjeloglavi supovi u pravilu nerado prelijeću iznad većih otvorenih površina mora zbog izostanka termala, pa zato uvijek biraju najkraće koridore za prelazak s otoka na otok ili s otoka na kopno. Takav način leta, znatno produži putovanje. Na primjer, supovi s južnog Cresa da bi stigli na Pag, lete najčešće preko Plavnika na Krk i onda ili primorskim padinama Velebita ili preko Prvića, Golog otoka i Raba stižu na otok Pag. Dakle umjesto dvadesetak kilometara, koliko je zračna (morska) udaljenost između Cresa i Paga, supovi do Paga prevale put od oko sto kilometara.

No ponekad se i supovi odluče na let iznad mora, oslanjajući se često na pomoć bure. Takvi podatci, koji odskaču od pravila i rijetko im svjedočimo, uvijek su nam zanimljivi, a slučaj koji smo zabilježili 6/11/2022 to zorno prikazuje. Jedan sup, kojeg pratimo GPS odašiljačem, krenuo je s Plavnika na uobičajeni „đir po Kvarneru“, a došavši iznad Rijeke, uspješno je skratio put natrag do sjevernog Cresa preletom Riječkog zaljeva, koji je zahvaljujući buri trajao svega 19 minuta za oko 21 km prijeđene udaljenosti iznad mora! (M.M.)

Iznimka koja potvrđuje pravilo

GPS je na preletu Riječkog zaljeva zabilježio 21 lokaciju supa, prosječnu visinu leta od 527 metara i brzinu od 67 km/h. Najviša zabilježena visina iznad mora bila je 712 metara, a najveća brzina 95 km/h.