Održana radionica o suzbijanju trovanja divljh životinja – BAPP

Održana radionica o suzbijanju trovanja divljh životinja – BAPP

Priroda Novosti

U utorak 29. svibnja 2018. u Zagrebu je održana radionica o suzbijanju trovanja divljih životinja na kojoj su sudjelovali djelatnici JU „Priroda“ i Centra Beli. Jedan od ciljeva radionice “Balkan Anti-Poison Project“ (BAPP) je kreiranje nacionalnog plana za suzbijanje trovanja divljih životinja u 5 država: Grčka, Makedonija, Albanija, Bosna i Hercegovina te Hrvatska. Projekt BAPP dio je šireg projekta suzbijanja …

Fotografska izložba „Tragovi ledenih doba“

Priroda Novosti

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana planina, Javna ustanova „Priroda“ u Centru je krajem 2017. postavila fotografsku izložbu „Tragovi ledenih doba“. Ledena doba presudno su utjecala na razvoj čovjeka. Promjene klime uzrokovale su kroz bližu geološku prošlost brojne i sveobuhvatne migracije živog svijeta, a ledenodobni lovci bili su prisiljeni pratiti kretanje svog plijena. Neke vrste biljaka i životinja nisu se uspjele prilagoditi …