Uz međunarodni dan močvara i vlažnih staništa: Jezero Vrana

Priroda Novosti, zanimljivosti

Jezero Vrana na otoku Cresu – čudesno jezero parožina Parožine (Characeae) su skupina zelenih alga koje zbog složene građe steljke i „ukorijenjenosti“ (pomoću rizoida) u mulju na dnu slatkih i bočatih voda sliče vodenim biljkama cvjetnicama, pa ih zajedno s vodenim cvjetnicama uvrštavamo u skupinu makrofita. Parožine su i izvrsni bioindikatori jer za svoj rast i razvitak zahtijevaju čiste i …

Crtica iz creske toponimije – fitotoponimi Tramuntane

Priroda Novosti, zanimljivosti

Pobudu za imenovanje pojedinih predjela u creskom krajobrazu ljudi su, između ostalog, nalazili u brojnim vrstama i često naočitim primjercima biljnog svijeta, posebno drveća koje može izrasti u neobičnim i upadljivim oblicima ili može biti vrlo staro i zbog toga uočljivo. Takvi nazivi predjela – fitotoponimi, poseban su skup mjesnih naziva ili toponima. Među drvećem koje se u krajobrazu najviše …

Zašto su lišajevi (često) živo obojeni?

Priroda Novosti, zanimljivosti

Jeste li se zapitali zbog čega su lišajevi tako raznoliko obojeni, i zašto se njihove steljke često odlikuju lijepim, živopisnim i živim bojama pa ih se može već izdaleka zapaziti? Na to pitanje (zasad) je dosta teško odgovoriti. Na otoku Cresu svijet lišajeva je vrlo raznolik i također bojama šarolik. Ti su organizmi simbiotske zajednice alga i gljiva, a za …

Sup Kupala u oporavilištu u Njemačkoj

Priroda Novosti, zanimljivosti

Naš bjeloglavi sup Kupala, pušten na slobodu 17. rujna 2018. godine, trenutačno se nalazi u oporavilištu za divlje ptice u gradu Dresdenu u Njemačkoj. Supa Kupalu (sl. 1.) spasili smo iz mora kod otoka Plavnika u lipnju 2018. godine te je prstenovan u Oporavilištu u Belom gdje je proveo tri mjeseca na oporavku. U društvu ostalih pet supova pušten je …

Dendroflora – drveće, grmlje i drvenaste povijuše otoka Cresa

Priroda Novosti, zanimljivosti

Na otoku Cresu razvija se razmjerno bogata dendroflora, odnosno skup svih drvenastih biljnih vrsta  u kojeg ubrajamo drveće, grmlje i drvenaste povijuše (sl. 1, 2 i 3). Ukupno je u dendroflori ovog bioraznolikošću bogatog otoka zastupljeno 90 vrsta od čega je 59 listopadnih naspram 31 vazdazelena vrsta. Razvrstamo li predstavnike dendroflore još detaljnije oni su na otoku Cresu zastupljeni s …

Rt Tarej

Priroda Novosti, zanimljivosti

Na rt Tarej lijep je pogled s ceste koja povezuje trajektno pristanište Merag s gradom Cresom. Ovaj predio neobičnih prirodnih osobina jedan je od rijetkih dijelova sjevernog Cresa na kome se razvila zaravnjena niska obala. Ostatak obala sjevernog Cresa uglavnom se strmo obrušavaju u more. Zbog nisko položene obale na rtu Tarej morski su valovi nagomilali s obje strane prevlake …

Obrambeni stav egipatskog skakavca

Priroda Novosti, zanimljivosti

Egipatski skakavac (Anacridium aegypticum) često se može vidjeti na kvarnerskim otocima i u priobalju. Pojedine se jedinke za sunčanih dana, čak i u hladnijem dijelu godine, zadržavaju u grmlju te iznenada polijeću i prelijeću do sljedećeg grma kad im se približimo. Kod ove krupne vrste opazili smo da, približimo li mu se nenadano i naglo (pa ne uspije poletjeti, ili …

Močvara Piskel / Pišće kod grada Cresa

Priroda Novosti, zanimljivosti

U  najdublje u kopno uvučenom dijelu creske Luke, nedaleko creske marine nalazi se maleno močvarno područje – slanište, ne toliko važno zbog veličine i površine koliko zbog osebujnog tipa staništa i posebnog položaja na kojemu je smješteno. To je Piskel ili Pišće, o čijoj naravi  govori sam naziv. U ovoj je minijaturnoj močvari zanimljiva i znamenita zamočvarena šumica crne johe …

Staro stablo crnike iznad Merga

hrast crnika

Priroda Novosti, zanimljivosti

Crnika je najvažnija drvenasta vrsta sredozemnih (eumediteranskih) vazdazelenih šuma na obalama Jadrana. Vrlo je raširena i na cresko-lošinjskom otočju, više na jugu, a manje na sjeveru. Na jadranskoj obali, u sjevernom dijelu areala, crnika je dobila narodni naziv vjerojatno zbog toga što ovdje prevladavaju listopadne vrste drveća koje su zimi bez lišća, pa se crnika u zimsko vrijeme izdvaja u …