ovca na stijeni (foto Patrik Krstinić)

ovca na stijeni (foto Patrik Krstinić)