elektrokucija supa

Suri orao i bjeloglavi sup – posljednje žrtve elektrokucije na otoku Cresu

Priroda Novosti

Utjecaj elektrokucije, nažalost na otoku Cresu i na dalje ostaje uzrokom smrtnosti značajnog broja ptica, a posebno velikih, rijetkih i strogo zaštićenih ptica grabljivica. Lešine supova, orlova, škanjaca, sova, galebova i gavranova, samo su neke od vrsta nađenih podno pojedinih stupova srednje naponske elektroenergetske mreže na otoku Cresu. Stupovi, kao često najviše strukture uklopljene u pašnjački otočni krajobraz, ptice grabljivice …