Južni creski rezervat: rezultati monitoringa

Južni creski rezervat: rezultati monitoringa

Priroda Monitoring supova

Nakon Plavnika i sjevernog Cresa, pregledali smo 3. ožujka, u potrazi za supovima na gniježđenju, creske obalne litice između rta Tarej i rta Sv. Duh na jugu, nabrojavši 43 aktivna gnijezda! To je najveći broj zabilježenih parova na ovom dijelu Cresa u razdoblju 2017.-2022. godine. Od 43 gnijezda, njih 7 smješteno je sjeverno od uvale Mali Bok, izvan ornitološkog rezervata. …

supovi grupa

Novosti i zanimljivosti s Plavnika

Priroda Novosti, zanimljivosti

I ove, kao i prošle godine, na liticama otoka Plavnika započelo je gnijezditi 14 parova bjeloglavih supova. Dobra vijest za plavničku koloniju, no biti će potrebno učiniti još nekoliko obilazaka, kako bi utvrdili koliko će zaista parova bjeloglavih supova uspješno završiti inkubaciju, a potom i othraniti ptića. Tijekom obilaska, na liticama smo zamijetili i nekoliko prstenovanih supova, a jedan od …