Lijepe vijesti!

Lijepe vijesti!

Priroda Novosti

Nakon što napuste naše Oporavilište, uvijek se pitamo da li su i kako su se oporavljeni bjeloglavi supovi snašli u prirodi? U dobivanju odgovora na ovo pitanje, osim GPS odašiljača kojim pratimo pojedine ptice, izuzetno su nam bitni i nožni markeri (zeleni plastični prsteni) čija se oznaka može uočiti i očitati na bjeloglavom supu. Na našem hranilištu imamo priliku evidentirati i takve, markerima obilježene ptice. Kada očitamo prstene, prvo provjeravamo da li neki od njih pripada ptici koja je boravila kod nas na oporavku i jako smo sretni kad se takva pojavi! U mjesecu ožujku evidentirali smo među brojnim supovima nekoliko znanaca o kojima smo skrbili, a radi se o supovima Špilja-CD6, Poskok-CC9, Ledenko-CE1 puštenim na slobodu 25. listopada 2021. te o supu s prstenom FH0 koji je oporavilište zamijenio plavim creskim nebom dana 17. siječnja 2022. godine.

Lijepe vijesti!  Lijepe vijesti!    Lijepe vijesti!

Osim zanimljivih i nama dragih nalaza, zabilježili smo i hranjenje supova gotovo već pod okriljem tame (fotografija niže). Iako su supovi dnevne ptice grabljivice, svoj boravak na hranilištu i konzumaciju hrane produžili su i nakon zalaska sunca. Do sada smo tek jednom imali priliku svjedočiti pojavi uzimanja hrane kod supova usred noći, no radilo se o pticama u letnici tijekom oporavka. (D.M., M.M.)

Lijepe vijesti!