Edukativne radionice

Jedna od zadaća Centra je provođenje edukativnih programa s ciljem promocije i očuvanja prirodnih vrijednosti Tramuntane i otoka Cresa. Edukativni programi provode se kroz radionice namijenjene djeci, lokalnom stanovništvu i zainteresiranim grupama posjetitelja. Za sudjelovanje na radionicama potrebna je prethodna najava i dogovor s osobljem Centra, a za sve sudionike radionica uključen je besplatan obilazak izložbi Centra.
Centar nudi nekoliko radionica namijenjenih i prilagođenih prvenstveno djeci osnovnoškolskog uzrasta. No i svi ostali zainteresirani, kao i oni koji žele saznati nešto više, dobro su došli.


Redovna tematska radionica

„Creski orli“

Tijekom cijele godine u ponudi Centra je radionica „Creski orli“ namijenjena osnovnoškolskom uzrastu (1.-8. razred). Radionica je osmišljena kako bi se na interaktivan i zabavan način djeci omogućilo usvajanje znanja o bjeloglavim supovima, njihovom zanimljivom načinu života, ugroženosti te nužnosti njihove zaštite i očuvanja. Radionica se provodi u prostorijama Centra u trajanju od 45 minuta.

Ovaj odgojno-obrazovni program upućen je Ministarstvu znanosti i obrazovanja u postupak verifikacije. Ministarstvo je dostavilo mišljenje i potvrdu da je sadržaj istog osmišljen u skladu sa smjernicama struke i povezan s godišnjim planom i programom te ciljevima i aktivnostima školskog kurikuluma. Više o tome možete pročitati ovdje.


Cjenik
VRSTA
USLUGE
Razdoblje naplate I (1.4.-31.10.)Razdoblje naplate II (1.11.-31.3.)
REDOVNA CIJENAZA POSJETITELJE ATRAKCIJA S KOJIMA CENTAR IMA SKLOPLJEN UGOVOR O SURADNJI (UZ PREDOČENJE ULAZNICE)REDOVNA
CIJENA
ZA POSJETITELJE ATRAKCIJA S KOJIMA CENTAR IMA SKLOPLJEN UGOVOR O SURADNJI (UZ PREDOČENJE ULAZNICE)
Redovna tematska radionica o bjeloglavim supovima (uz prethodnu najavu i rezervaciju termina)
Za minimalno 10 osoba (po osobi)8,00 €
(60,28 kn)
8,00 €
(60,28 kn)
6,00 €
(45,21 kn)
6,00 €
(45,21 kn)

1 € = 7,53450 kn

Za sve sudionike radionica uključen je besplatan obilazak izložbi Centra.

Centar u ponudi ima radionice koje se održavaju u njegovim prostorijama tijekom cijele godine te terenske radionice koje se provode samo tijekom proljetnih, ljetnih i ranojesenskih mjeseci zbog toplijeg vremena i prisutnosti vegetacije i životinja.

Načini plaćanja prema važećem cjeniku:

  • plaćanje gotovinom u eurima u Centru za posjetitelje
  • bezgotovinsko plaćanje na transakcijski račun za poslovne subjekte uz prethodnu najavu na kontakt

Napomena: nije moguće plaćanje u stranoj valuti ili bankovnim karticama.


Specijalističke radionice

„Šume i labirinti Tramuntane“

Centar nudi i mogućnost sudjelovanja na radionicama terenskog karaktera čija je provedba uz prethodnu najavu moguća samo tijekom proljetnih, ljetnih i ranojesenskih mjeseci zbog toplijeg vremena i prisutnosti biljne vegetacije i životinja. Tako se za djecu osnovnoškolskog uzrasta (3. – 8. razred) nudi zanimljiva terenska radionica „Šume i labirinti Tramuntane“ koja polaznicima na zanimljiv, dinamičan i zabavan način prezentira bogat biljni i životinjski svijet Tramuntane i otoka Cresa. Radionica uključuje boravak u prirodi i kretanje obližnjim šumskim stazama, a predviđeno trajanje je 4 sata (uključujući i razgled izložbenog postava Centra).

 

„Mediteranske lokve“

Radionica „Mediteranske lokve“ namijenjena je djeci osnovnoškolskog uzrasta (5. – 8. razred) i također je terenskog karaktera. Polaznici šumskim stazama obilaze dvije lokve u okolici Centra te se upoznaju s biljnim i životinjskim svijetom u neposrednom okruženju lokvi, ali i životinjskim svijetom čiji je život vezan uz lokvu. Mediteranske lokve male su vodene oaze u krševitom području kvarnerskih otoka čije postojanje omogućuje opstanak i bogatstvo tako raznolike faune. Uz izuzetnu prirodnu vrijednost lokvi kao staništa, one su kroz povijest omogućile i opstanak kako čovjeka, tako i brojnih biljnih i životinjskih vrsta na škrtom kršu. Predviđeno trajanje radionice je 4 sata (uključujući i razgled izložbenog postava Centra).

 

„Gromače“

Prirodna baština često je vezana uz tradicijsku baštinu pa Centar, osim radionica posvećenih edukaciji o prirodnim vrijednostima, nudi i radionicu usmjerenu očuvanju tradicijske baštine. Naime, zbog rušenja suhozida na području Tramuntane koja uzrokuje nezavičajna divljač (divlje svinje), zainteresirane grupe srednjoškolskog uzrasta i sudionici odrasle dobi mogu se uključiti u radionice obnove razrušenih suhozida (dijalektalno „gromače“). Polaznici radionice upoznaju se s tradicionalnom gradnjom suhozida sjevernog dijela otoka Cresa te uz svladavanje tehnike slaganja suhozida direktno sudjeluju u obnovi i očuvanju tradicijske baštine, pomažući lokalnoj zajednici, ali i biljnim i životinjskim vrstama čiji je život vezan uz suhozide.

Osim radionica koje su u stalnom programu Centra, prema posebnim zahtjevima mogu se osmisliti i pripremiti i druge vrste radionica, prvenstveno vezanih uz biološku raznolikost otoka Cresa, ali i područja čitave Primorsko-goranske županije (kao na primjer: radionice o biološkoj raznolikosti travnjaka/mora/stijena i točila i sl., kulturno-povijesnoj baštini, georaznolikosti krša). No takvi se zahtjevi moraju najaviti minimalno tri mjeseca unaprijed te pripremiti u dogovoru s Javnom ustanovom „Priroda“.


Cjenik
VRSTA
USLUGE
Razdoblje naplate I (1.4.-31.10.)Razdoblje naplate II (1.11.-31.3.)
REDOVNA CIJENAZA POSJETITELJE ATRAKCIJA S KOJIMA CENTAR IMA SKLOPLJEN UGOVOR O SURADNJI (UZ PREDOČENJE ULAZNICE)REDOVNA
CIJENA
ZA POSJETITELJE ATRAKCIJA S KOJIMA CENTAR IMA SKLOPLJEN UGOVOR O SURADNJI (UZ PREDOČENJE ULAZNICE)
Specijalistička radionica (uz prethodnu najavu i rezervaciju termina)
Grupa od minimalno 10 osoba (po osobi)15,00 €
(113,02 kn)
15,00 €
(113,02 kn)
12,00 €
(90,41 kn)
12,00 €
(90,41 kn)

1 € = 7,53450 kn

Za sve sudionike radionica uključen je besplatan obilazak izložbi Centra.

Centar u ponudi ima radionice koje se održavaju u njegovim prostorijama tijekom cijele godine te terenske radionice koje se provode samo tijekom proljetnih, ljetnih i ranojesenskih mjeseci zbog toplijeg vremena i prisutnosti vegetacije i životinja.

Načini plaćanja prema važećem cjeniku:

  • plaćanje gotovinom u eurima u Centru za posjetitelje
  • bezgotovinsko plaćanje na transakcijski račun za poslovne subjekte uz prethodnu najavu na kontakt

Napomena: nije moguće plaćanje u stranoj valuti ili bankovnim karticama.


Galerija