Upravljanje centrom i partneri

S osnivanjem i ponovnom uspostavom novog Centra za posjetitelje i oporavilišta za bjeloglave supove u mjestu Beli Javna ustanova „Priroda“ započela je 2014. godine. Osim što vodi Centar, Ustanova upravlja i s 27 zaštićenih područja i 110 lokaliteta ekološke mreže NATURA 2000 na području Primorsko-goranske županije. Ekološka mreža NATURA 2000 obuhvaća 74,89% kopnene površine te 16,36% mora Primorsko-goranske županije.

Partneri Ustanovi u ponovnoj revitalizaciji osnivanja Centra i oporavilišta za supove, bez kojih ne bi bilo moguće realizirati ovaj sveobuhvatni projekt, su Primorsko-goranska županija i Grad Cres. Kontinuiranu i nesebičnu pomoć i suradnju u vezi skrbi o pticama pruža nam Ustanova Zoološki vrt grada Zagreba, a u monitoringu gnijezdeće populacije supova i obilježavanju puštenih ptica GPS odašiljačima intenzivno surađujemo s Udrugom BIOM iz Zagreba. Članovi lokalne udruge Tramuntana, zaljubljenici u supove i svoj otok, vrše prihvat posjetitelja u Centar i brinu za dnevnu skrb o supovima u Oporavilištu. Projekt su podržali i Ministarstvo turizma Republike Hrvatske i Turistička zajednica Grada Cresa.