Impressum

Tekstovi:
Javna ustanova „Priroda“
Grivica 4
51000 Rijeka
M: info@ju-priroda.hr
OIB: 82785517509

Tekst o povijesti Belog:
Vana Gović i Tea Perinčić, PPMHP Rijeka, http://ppmhp.hr/

Dizajn vizualnog identiteta:
Tihana Starčević

Fotografija na naslovnici:
Želimir Gržančić (Bjeloglavi sup, Gyps fulvus)

Prijevod:
Adverbum d.o.o., Opatija

Dizajn i izrada stranice:
Prospekt d.o.o., Rijeka