Hranilište za bjeloglave supove

Ustanovljenje hranilišta ili popularno zvanih „restorana za supove“ jedna je od aktivnih mjera za očuvanje i povećanje brojnosti bjeloglavih supova na nekom području. Hranilišna za supove ujedno koriste i druge ptice kao gavrani, škanjci i suri orlovi tijekom zimskih mjeseci. Trenutno jedino aktivno i službeno registrirano hranilište za bjeloglave supove nalazi se nedaleko otoka Cresa, u obližnjem Parku prirode Učka. Javna ustanova „Priroda“ izvršila je osnovnu revitalizaciju centralnog hranilišta na brdu Strganac, no radi problema oko nabavke i dostave potrebne hrane na lokaciju, hranilište nije još aktivno.

Zanimljivo je za istaknuti da kvarnerski bjeloglavi supovi, posebno oni koji nisu još spolno zreli, odlaze i borave tijekom ljetnih mjeseci u austrijskim i talijanskim istočnim Alpama, a na njihovom migracijskom putu nalazi se veliko hranilište za supove u zaštićenom području „Lago di Cornino“ nedaleko Udina, gdje se nalazi i prva kolonija supova od tridesetak gnijezdećih parova u dolini rijeke Tagliamento koji su tamo reintroducirani početkom devedesetih godina 20. stoljeća.