Hranilište za bjeloglave supove

Ustanovljenje hranilišta ili popularno zvanih „restorana za supove“ jedna je od aktivnih mjera za očuvanje i povećanje brojnosti bjeloglavih supova na nekom području. Trenutno dva službeno registrirana hranilišta za bjeloglave supove djeluju u Hrvatskoj, jedno na otoku Cresu s koji  upravlja Javna ustanova “Priroda” te drugo u obližnjem Parku prirode Učka kojim upravlja Javna ustanova PP Učka.

Zanimljivo je za istaknuti da kvarnerski bjeloglavi supovi, posebno oni koji nisu još spolno zreli, odlaze i borave tijekom ljetnih mjeseci u austrijskim i talijanskim istočnim Alpama, a na njihovom migracijskom putu nalazi se veliko hranilište za supove u zaštićenom području „Lago di Cornino“ nedaleko Udina, gdje se nalazi i prva kolonija supova od tridesetak gnijezdećih parova u dolini rijeke Tagliamento koji su tamo reintroducirani početkom devedesetih godina 20. stoljeća.

U sklopu monitoringa korištenja hranilišta na Cresu, vodimo evidenciju i bilježimo podatke o pojavi markiranih bjeloglavih supova (očitanjem krilnih markera ili nožnih plastičnih prstenova) koji su posjetili naše hranilište ili su očitani tijekom terenskih obilazaka. O nalazima prstenovanih supova obavještavamo  Zavod za ornitologiju HAZU kao ustanovu koja vodi baze podataka prstenovanih ptica i nalaza istih.