Monitoring supova

Na kvarnerskim otocima gnijezdi se svega 120 parova bjeloglavih supova, a Javna ustanova „Priroda“ u suradnji s Udrugom BIOM provodi obilazak kolonija u više navrata tijekom godine kako bi se saznao broj gnijezdećih parova i uspješnost gniježđenja bjeloglavih supova za tekuću godinu. Obilazak kolonija vrši se s morske strane plovilom. Tom se prilikom vrši i prebrojavanje aktivnih gnijezda, odnosno ptića koji se opernate.

Dugoročni monitoring populacije važan je radi dobivanja informacija o trendu, odnosno utvrđivanja je li populacija stabilna ili njena brojnost raste odnosno pada. U zadnjih nekoliko godina uočen je trend pada brojnosti gnijezdećih parova. Najveći izazov je manja dostupnost hrane (strvina) zbog smanjenja tradicionalnog ekstenzivnog ovčarstva i stočarstava te nižeg mortaliteta stoke uslijed bolje veterinarske skrbi. Podatak da je na otoku Cresu početkom 20. stoljeća uzgajano 60.000 ovaca, a danas se uzgaja 15.000, ukazuje na značajno smanjenje izvora hrane u prirodi!


Rezultati monitoringa supova

I tijekom 2017. godine Javna ustanova „Priroda“ u suradnji s Udrugom BIOM izvršila je prebrojavanje gnijezdećih parova bjeloglavih supova u ornitološkim rezervatima i na otoku Plavniku. Prvi obilazak izvršen je krajem ožujka, a drugi u mjesecu lipnju. Ukupno je evidentirano 108 gnijezdećih parova, odnosno 76 opernaćenih ptića spremnih za let, što u postotku uspješnosti inkubacije iznosi 70,37%. U sklopu NATURA 2000 područja „HR1000033 Kvarnerski otoci“, Pravilnikom o ciljevima očuvanja i osnovnim mjerama za očuvanje ptica u području ekološke mreže („Narodne novine“ broj 15/2014) utvrđen je broj od 110-130 gnijezdećih parova potrebnih za očuvanje populacije. Dobiveni podaci upućuju na to da je brojnost gnijezdećih parova na donjoj granici koja je utvrđena kao stanje povoljnog očuvanja predmetne vrste te je važno i nadalje provoditi monitoring u cilju praćenja trenda populacije.

Pročitaj više


Galerija