Kutak za medije

Osnovne informacije

 

  • UPRAVA: Javna ustanova “Priroda”
  • ADRESA SJEDIŠTA JAVNE USTANOVE: Grivica 4, 51000 Rijeka
  • BROJ TELEFONA UPRAVE: 051/352-400
  • MAIL UPRAVE:  info@ju-priroda.hr 
  • WEB UPRAVE: www.ju-priroda.hr

Kutak za medije

FOTOGRAFIJE

Molimo Vas da uz objavu svake fotografije u čijem je imenu naveden/a autor/ica, isti/a bude naveden/a.

Fotografije Centra i Oporavilišta

Fotografije supova

Fotografije prirodnih i kulturnih bogatstva Tramuntane

Dokumenti

PRESS-KIT-za-novinare-Beli.pdf