uzlet supa (foto Sonja Šišić)

Nakon višemjesečnog oporavka, šest bjeloglavih supova vraćeno je u prirodu

Priroda Novosti

Plavnik, Kvarnerić, Kruna, Nevera, Jadran i Pavlomir vinuli su se u nebo iznad kvarnerskih otoka. Početkom svibnja 2018. šest jednogodišnjih bjeloglavih supova pušteno je u prirodu nakon desetomjesečnog boravka u Oporavilištu za bjeloglave supove na Cresu. Ptice koje su ponovno puštene u prirodu, a koje su u Oporavilištu dobile imena, drugu šansu za život uvelike duguju lokalnom stanovništvu. Naime, nakon pada od presudne je važnosti brzo ih izvući iz mora ili ih skloniti s kamenja, a upravo su Cresani ti koji im najčešće prvi priskoče u pomoć i donose ih u Oporavilište. Supovi su obilježeni GPS uređajima za praćenje, a povremene informacije o kretanju supova u prirodi objavljivat će se na mrežnim stranicama JU „Priroda“ i Centra.

Želimo im dug i sretan život u prirodi!

Nakon višemjesečnog oporavka, šest bjeloglavih supova vraćeno je u priroduNakon višemjesečnog oporavka, šest bjeloglavih supova vraćeno je u prirodu