Sup na gnijezdu

Na Plavniku ove godine zabilježili smo čak 14 parova supova na gniježđenju!

Priroda Novosti

Tijekom utvrđivanja broja gnijezdećih parova bjeloglavih supova na Kvarneru s kolegama iz Udruge BIOM, u mjesecu veljači evidentirali smo 11 gnijezdećih parova bjeloglavih supova na otoku Plavniku, odnosno obilaskom u ožujku, uočili smo još tri gnijezda, što čini ukupno čak 14 gnijezdećih parova!

Na Plavniku ove godine zabilježili smo čak 14 parova supova na gniježđenju!

Upitno je hoće će svi parovi uspješno othraniti svoje mlade, no ovo je odlična vijest za plavničku koloniju!
Osim bjeloglavih supova, dodatni ukras liticama u proljeće daju i mnogobrojni žuti cvjetovi gromotulje, kvarnerskog endema.