mapa kretanja

Gdje su naši supovi? Prvi dio – Draga

Priroda Novosti

Satelitsko praćenje divljih životinja pomaže nam u razumijevanju njihovog ponašanja, razloge njihovog kretanja, odabir mjesta za noćenja, otkriva nam odmarališta supova te nam općenito pruža mnoge podatke o životu vrste koju se prati. Životinja je zasigurno “najprirodnija” kada na sebi nema ništa što je čovjek napravio i stavio na nju, a eksperti u postavljanju markera imaju različita mišljenja o potencijalnoj štetnosti predmeta stavljenog na životinju – bilo da se radi o krilnom markeru ili satelitskom odašiljaču.

50 grama težak satelitski odašiljač vidljiv je na leđima bjeloglavog supa / Foto: Tomislav Bandera Anić

50 grama težak satelitski odašiljač vidljiv je na leđima bjeloglavog supa / Foto: Tomislav Bandera Anić

 

Bjeloglavi sup Draga kojeg smo nakon boravka u našem Oporavilištu na slobodu pustili 24. svibnja 2019. godine, na sebi nosi satelitski uređaj koji nam više puta dnevno šalje podatke o lokaciji na kojoj se sup nalazi. Od svog povratka iz Alpa, Draga zimuje na Kvarneru, a najčešće noći na otoku Plavniku. S fotografija mozemo uočiti da je također posjećivala ornitološke rezervate na otoku Cresu i Krku, a zanimljivo je da ovog puta nije niti jednom prešla na otok Prvić gdje također gnijezde supovi.

[T.B.A.]
Kretanja Drage od povratka na Kvarner

Kretanja Drage od povratka na Kvarner