sup

Spašen prvi sup u ovoj godini!

Priroda Novosti

Pozivom u Oporavilište dojavljeno nam je danas da se sup nalazi u moru u blizini Malog boka kod naselja Orlec.

Spašen prvi sup u ovoj godini!

Slovenski državljani koji su se nalazili u blizini supa uskočili su mu u pomoć i izvukli ga na brod. Djelatnici Oporavilišta supa su preuzeli te ga dovezli u Centar gdje je sup pregledan i stavljen u letnicu.

Radi se ovogodišnjoj ptici iz južnog creskog ornitološkog rezervata, a već prilikom nedavnog obilaska primijetili smo da neke mlade ptice više nisu u gnijezdima odnosno da se kreću po okolnim stijenama te isprobavaju svoju letnu kondiciju da bi im prvi konkretni let bio što sigurniji. Sreća u nesreći jest da je sup spašen te da će nakon oporavka dobiti drugu priliku za let!

Puno hvala slovenskim državljanima koji su spasili supa!