Draga

Draga ustrajno "češlja" otok Cres

Priroda Novosti

Pisali smo o našem supu Karlu koji je ustrajan u svom boravku na otoku Krku te tek malo posjećuje okolne kvarnerske otoke. Slična situacija je i s Dragom, supom koji je spašen iz mora 13. kolovoza 2018. godine u Mošćeničkoj Dragi udruženom akcijom lokalnog stanovništva. Po dolasku Javne ustanove Priroda, sup je već bio na sigurnom i suhom te je prevezen u Oporavilište u Belom.

Naime, većinu vremena Draga provodi na otocima Cresu i Plavniku, a tek povremeno posjeti Krk i Prvić. Upravo su ta četiri otoka danas i jedino stanište bjeloglavih supova.

Kao i sup Karlo, tako i Draga, zahvaljujući satelitskom odašiljaču kojeg nosi na sebi, pokazuje koja su joj područja od interesa u traganju za hranom: na samom sjeveru otoka centralni greben i okolni izdvojeni pašnjaci, zapadna strana Vranskoj jezera podno vrha Helm te gotovo cijela istočna priobalna strana otoka od mjesta Loznati do Miholjskog na jugu, na kojoj dominiraju kamenjarski pašnjaci. Zbog pošumljenosti sam jug otoka Cresa vidljivo joj je neinteresantan.

 

Draga ustrajno "češlja" otok Cres

Cres u fokusu supa Draga.

Draga će uskoro napuniti tri godine života, a dijeli je još dvije do tri godine do dobi zrele za parenje. Najviši postotak mortaliteta prisutan je u prvoj godini života supa, a kako sup odrasta tako se i smanjuje mortalitet. Međutim i kod odraslih supova, kao i kod mladih, uvijek su prisutne prijetnje koje im mogu okončati život kao što su elektrokucija, trovanje, vjetroelektrane, a gubitak svake jedinke je i gubitak za cjelokupnu populaciju bjeloglavih supova. [T.B.A.]