let supa

Novi „orli“ na kvarnerskom nebu

Priroda Novosti

Sedam mladih supova iz Oporavilišta za bjeloglave supove Beli na otoku Cresu uspješno se vinulo u nebo.

Uz pet supova koji su trebali skrb ljudi nakon neuspješnih polijetanja iz gnijezda prošle godine, tu su i dva supa koja su se izlegla u Oporavilištu za divlje životinje Ruščica kraj Slavonskog Broda. Oni su posljednjih pola godine proveli u Belom, pripremajući se s ostalim supovima za prve velike letove. Ti supovi kojima su dana imena Đuro i Barbara, potomci su kvarnerskih supova Pepina i Brancine koji se zbog ozljeda nisu mogli vratiti u prirodu. Zahvaljujući inicijativi Udruge Griffon njihovi će potomci okušati život na slobodi.

Novi „orli“ na kvarnerskom nebu
Đuro i Barbara letnicu u Belom dijelili su sa supovima Wuhanom, Vrancem, Marinom, Angelom i Tarasom. Tim je supovima prošlo ljeto obilježeno neuspješnim napuštanjem gnijezda. Naime, bjeloglavi se supovi na kvarnerskim otocima gnijezde na morskim liticama, pa prvi letovi mladim supovima predstavljaju izazov i znaju završiti padom u more. Ako ih lokalno stanovništvo na vrijeme uoči, spašava ih i dovozi u Oporavilište u Belom.

Novi „orli“ na kvarnerskom nebu

Javna ustanova Priroda i Primorsko-goranska županija u Belom osiguravaju uvjete za skrb o bjeloglavim supovima koje na Cresu nazivaju „orlima“. Osim toga, kako bi se mladim pticama olakšao pronalazak hrane, JU Priroda upravlja creskim „restoranom za supove“, posebnim hranilištem na kojem se strvinarima poslužuje hrana. U brizi za bjeloglave supove na Kvarneru aktivno sudjeluje udruga BIOM.

U kvarnerskoj populaciji je stotinjak obitelji supova. Vidjeti ih se može kako jedre nebom nad otocima, Učkom, a ponekad i vinodolskim zaleđem. Vrtložeći se supovi se uzdižu u visine, a potom u posebnoj mrežnoj formaciji češljaju područja na kojima znaju pronaći hranu. Bjeloglavi supovi zakonom su strogo zaštićene životinje koje obitavaju na svega nekoliko kvarnerskih otoka – Cresu, Plavniku,  Krku i Prviću. Upravo zato svaka jedinka vraćena u prirodu ima iznimnu vrijednost.