supovi s litice

Spašena dva supa s litice Kargadur u sjevernom creskom ornitološkom rezervatu

Priroda Novosti

Nedavno je spašen još jedan mladi sup, imenovan Ledenko, a radi se o ovogodišnjoj ptici sa zelenim prstenom CE1.

Poziv smo zaprimili od obitelji Tomičić koja je s plovila uočila supa u moru na oko tridesetak metara od obale. Upitali su nas kako mogu pomoći ptici u nezgodi, ali da se ipak sami ne usuđuju izvući supa iz mora na plovilo. Iskomunicirali smo optimalno rješenje u toj situaciji, uputivši ih da supa plovilom doprate do obale, kako ptica možda ne bi krenula prema otvorenom moru. Ukoliko dogovoreni plan ne bi upalio, objasnili smo kako ipak na siguran način supa podignuti iz mora, pazeći na sebe i na pticu. Plan je uspio te je nakon desetak minuta sup „doplivao“ na plažu!

Spašena dva supa s litice Kargadur u sjevernom creskom ornitološkom rezervatu

Ubrzo nakon dojave, uvijek za akciju spreman Mario Sintić, ukrcao nas je na svoju brodicu te smo krenuli na lokaciju. Ovaj put dobrano smo se namučili dok smo supa savladali, zatečeni ratobornim ponašanjem, pokušavajući nas uporno dohvatiti snažnim kljunom!

Veliko hvala Zrinki i Alanu Tomičić na trudu i izdvojenom vremenu provedenom uz supa Ledenka, te našem Mariu Sintiću na ekspresnom prijevozu!

Samo nekoliko dana nakon prve akcije na Kargaduru opet je bilo potrebno pomoći drugom unesrećenom supu koji se nalazio u moru ali srećom u blizini na plovilu nalazila su se dva hrabra dječaka. Više pročitajte u nastavku! [T.B.A.]

Spašena dva supa s litice Kargadur u sjevernom creskom ornitološkom rezervatu