Sup starješina na creskom hranilištu!

Sup starješina na creskom hranilištu!

Priroda Novosti

Pregledavajući brojne fotografije i video zapise s našeg hranilišta u potrazi za
supovima koji su označeni plastičnim prstenovima ili krilnim markerima, u kadru se pojavilo
iznenađenje! Naše hranilište u lipnju posjetio je najveći europski sup, moćni sup starješina
(Aegypius monachus), vrsta strvinara koja je kod nas izumrla, a nekoć se gnijezdio na otoku
Sv. Grguru. Za razliku od bjeloglavih supova koji koriste litice, ova vrsta gradi gnijezdo
najčešće na vrhu krošnje starog drveća. O činjenici da je izumro kod nas i da se radi o vrsti
koja u Europi ima puno manju brojnost nego bjeloglavi sup, njegova ponovna pojava na
Kvarneru zasigurno je nama zanimljiva!

 

Sup starješina na creskom hranilištu!

Naime, aktivne mjere reintrodukcije ove vrste već dugi niz godina provode se u
Bugarskoj, sa supovima starješinama porijeklom iz Španjolske, pa s vremena na vrijeme
pokoji „bugarski“ sup starješina u svojim lutanjima posjeti i kvarnersku koloniju bjeloglavih
supova. Najčešće takve ptice nose GPS odašiljače, a kolege koje ih prate redovno nas
obavijeste da se nalaze na našem području kako bi obratili pažnju. No za razliku od prošlih
viđenja, ovaj sup starješina nije obilježen, pa ne znamo od kuda nam stiže.
Vrlo vjerojatno se radi o istoj ptici koju su 20. svibnja zabilježile kamere na hranilištu
za supove u talijanskom rezervatu Lago di Cornino, nedaleko Udina, a zatim i mi 13. lipnja na
Cresu. Osim evidentiranog viđenja u lipnju, 11. srpnja ponovno smo zamijetili supa
starješinu, ovaj puta na Plavniku, kako sjedi na stablu, iznad litica na kojima se gnijezde
supovi!

Sup starješina na creskom hranilištu!
Izuzetno nas veseli što je ova jedinka posjetila hranilište na Cresu te se nadamo da će
ovakvih posjeta biti sve više te da ćemo s vremenom moći sve češće opažati starješinu u letu
iznad Kvarnera, a možda i jednog dana u budućnosti ponovno posvjedočiti i ponovnom
gniježđenju!