Fotografska izložba „Tragovi ledenih doba“

Priroda Novosti

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana planina, Javna ustanova „Priroda“ u Centru je krajem 2017. postavila fotografsku izložbu „Tragovi ledenih doba“.

Ledena doba presudno su utjecala na razvoj čovjeka. Promjene klime uzrokovale su kroz bližu geološku prošlost brojne i sveobuhvatne migracije živog svijeta, a ledenodobni lovci bili su prisiljeni pratiti kretanje svog plijena. Neke vrste biljaka i životinja nisu se uspjele prilagoditi promjenama klime i zauvijek su izumrle, a mnoge su se razvile u nove svojte prateći napredovanje ili povlačenje ledenih pokrova i ledenjaka. U našim područjima ima mnogo primjera ostataka ledenih doba: ledenjačkih eratičkih blokova, morena, ledenjačkih dolina, ostataka izumrle ledenodobne faune, lesnih otoka, a na dnu današnjeg akvatorija Kvarnerskog zaljeva ledena doba također su ostavila svoj pečat.