Sup na grani (foto Udruga BIOM)

Monitoring supova 2017

Priroda Monitoring supova

Gotovo uvijek nekoliko supova na Plavniku odmara na svom poznatom odmorištu, osušenom stablu na vrhu litice,  gdje ih se lako može zamijetiti.

Tijekom lipnja Javna ustanova „Priroda“, u suradnji s Udrugom BIOM, provodi drugu fazu monitoringa gnijezdeće populacije bjeloglavih supova, odnosno utvrđuje uspješnost inkubacije. Naime, mladi supovi koji su na svijet došli ove godine, slijedećih se tjedana približavaju napuštanju sigurnosti svojih gnijezda i kreću na prve letove. Za sada smo obišli južni creski rezervat, rezervat na Prviću i otok Plavnik, a slijedi nam još obilazak sjevernog creskog rezervata i ornitološkog rezervata na otoku Krku kako bi dobili cjelovite podatke za kvarnersku populaciju ove strogo zaštićene vrste.

Osim supova, na Plavniku gnijezdi i vjetruša, mala danja ptica grabljivica iz roda sokolova,  koja se bojom perja vrlo dobro kamuflirala na kamenim policama obalnih litica.

Monitoring supova 2017

OLYMPUS DIGITAL CAMERA