Cres Merag Lubenice Punta križa

Krtica na otoku Cresu

Priroda Novosti, zanimljivosti

Na sjevernom dijelu otoka Cresa, na područjima gdje se zadržalo dublje tlo, osobito u šumama, u šumskim kulturama i na nekima od travnjaka nailazimo krtičnjake što je neuobičajeno za jedan Sredozemni otok. Ponekad se ovdašnja „creska“ krtica i krtičnjaci mogu naći čak i na plitkim skeletnim tlima submediteranskih travnjaka a to je jedna od osobitosti njezine ekologije (sl. 1).

Krtica na otoku Cresu

Sl. 1. Krtičnjaci na kamenitom travnjaku iznad Merga na otoku Cresu (foto: M. Randić)

Na kvarnerskim otocima krtica je bila poznata još i na otoku Krku, ali je tamo izumrla u drugoj polovici XX. stoljeća. Tako danas, uz otok Cres, krtica na svim sredozemnim otocima živi još jedino na grčkom otoku Krfu. Na Krfu je, međutim, zastupljena balkanska krtica (Talpa stankovici), dok se na Cresu, za tamošnju krticu zasad smatra da pripada posebnoj izoliranoj otočnoj populaciji europske krtice (T. europaea). Bez obzira na taksonomski* status creske krtice ona je na ovom otoku jedna od brojnih prirodnih rijetkosti pa je uvrštena i u Crvenu knjigu sisavaca Hrvatske te zaslužuje posebnu pažnju i zaštitu.

______

*Taksonomija je znanstvena disciplina koja na temelju sličnosti i razlika živa bića kategorizira i razvrstava u skupine prema njihovoj srodnosti.