Lokvice na creskoj Tramuntani

Lokvice na creskoj Tramuntani

Priroda zanimljivosti

Šumovita creska Tramuntana obiluje prirodnim zanimljivostima pa se na tom području može pronaći i nekoliko velikih lokvi, a za vrijeme obilnijih kiša u brojnim plitkim dolcima oblikuju se lokve koje ubrzo potom presuše. Neke od takvih presušujućih lokvi, u kojima se voda nešto dulje zadrži, mogli bi uvrstiti u skupinu mediteranskih povremenih lokvi, premda, koliko se zasad može naslutiti, u …

Iznimka koja potvrđuje pravilo – 2. dio

Iznimka koja potvrđuje pravilo – 2. dio

Priroda zanimljivosti

Teško je govoriti o supovima, a da ne pričamo o njihovu letu, pa evo još jednog recentno zabilježnog primjera. Ovaj put radi se o preletu s otoka Raba preko Kvarnerića na otok Cres. Udaljenost slična, oko 22 kilometra, prevaljena za 20 minuta. Ono što ovaj slučaj razlikuje od prošlog, malo je drugačija strategija leta iznad otvorenog mora, koristeći klizeći let …

Iznimka koja potvrđuje pravilo

Iznimka koja potvrđuje pravilo

Priroda zanimljivosti

Bjeloglavi supovi u pravilu nerado prelijeću iznad većih otvorenih površina mora zbog izostanka termala, pa zato uvijek biraju najkraće koridore za prelazak s otoka na otok ili s otoka na kopno. Takav način leta, znatno produži putovanje. Na primjer, supovi s južnog Cresa da bi stigli na Pag, lete najčešće preko Plavnika na Krk i onda ili primorskim padinama Velebita …

"Svjetioničar s otoka lešinara"

"Svjetioničar s otoka lešinara"

Priroda zanimljivosti

Naišli smo na zanimljivu crticu vezanu uz bjeloglave supove, originalno objavljenu prije 82. godine. Radi se o reportaži naslova “Svjetioničar s otoka lešinara”, iz časopisa Novosti od 8. rujna 1940. godine, autora Franje M. Fuisa, a široj javnosti učinio ju je ponovno dostupnom autor Alan Žic-Teklin u svojoj knjizi iz 2020. godine, naziva Izumrla naselja i napuštene građevine otoka Krka. …

Nakupljanje bubamara radi prezimljavanja

Nakupljanje bubamara radi prezimljavanja

Priroda Novosti, zanimljivosti

Nakupljanje bubamara zbiva se u jesen kad se ovi kukci pripremaju za zimsko mirovanje i prezimljavanje. Pojava je istraživačima kukaca i prirodoslovcima poznata već odavno, a nakupljanje se može opažati kod više vrsta bubamara (sl. 1). Složeni mehanizmi koji djeluju da se one okupljaju na svojstvene načine i na određenim mjestima počeli su se otkrivati i upoznavati tek u novije …

Rezultati monitoringa supova: Ornitološki rezervati Glavina-Mala luka i otok Prvić

Rezultati monitoringa supova: Ornitološki rezervati Glavina-Mala luka i otok Prvić

Priroda Monitoring supova, Novosti, zanimljivosti

Obilaskom rezervata Glavina – Mala luka i otok Prvić završeno je redovno zimsko prebrojavanje gnijezdećih parova bjeloglavih supova. Poznate mikro lokacije na kojima naše najveće ptice podižu svoje mlade i ove smo godine nadopunili s ponekom novom aktivnom lokacijom što nas svakako raduje. Tako smo obilazeći šire područje ornitoloških rezervata Glavine – Mala luka (prvi ornitološki rezervat proglašen upravo radi …

Gost našeg "restorana za supove"...

Gost našeg "restorana za supove"…

Priroda zanimljivosti

U životinjskom svijetu, za preživljavanje bitno je biti u dobroj kondiciji, a posebno je važno to kod predatora koji aktivno love svoj plijen, te moraju redovito biti lukaviji, brži, spretniji i snažniji kako bi ga svladali i nahranili sebe ili svoje mladunce. U Gorskom kotaru, putem fotozamki kojim pratimo vukove, već neko vrijeme imamo priliku bilježiti jednog koji lagano šepa, …

Kretanje bjeloglavog supa Draga kroz godišnja doba

Kretanje bjeloglavog supa Draga kroz godišnja doba

Priroda zanimljivosti

Praćenjem kroz niz godina brojnih prstenovanih bjeloglavih supova s Kvarnera, utvrđen je vrlo čest obrazac njihova sezonalnog kretanja. Bjeloglavi supovi koji nisu još spremni za gniježđenje, mlade ili subadultne jedinke, tijekom proljeća kreću prema alpskom prostoru (Italija, Austrija)  gdje se zadržavaju do jeseni, kada se ponovno vraćaju na jug. Ovako prostorno i vremenski određena kretanja vrlo su lijepo vidljiva i …

Punoljetni sup

Punoljetni sup

Priroda zanimljivosti

Na našem hranilištu redovito pratimo posjete bjeloglavih supova koji su obilježeni plastičnim prstenima (markerima), a najviše takvih ptica nose zeleni prsten s početnim bijelim slovom C. Radi se upravo o kvarnerskim supovima, koji se već više od trideset uzastupnih godina prstenuju u gnijezdu kao ptići dok još ne mogu letjeti. Supovi su dugoživuće ptice i u prirodi mogu doživjeti preko …

Gradnja gnijezda

Gradnja gnijezda

Priroda zanimljivosti

Malo novosti s plavničkih litica i od našeg „zaljubljenog“ para supova kojeg pratimo „on-line“. U jeku je gradnja gnijezda, a kako supovi nemaju mogućnost donosa materijala za gradnju gnijezda u kandžama (kao neke druge ptice grabljivice),  obje ptice grančice i travu donose u kljunu. Često su to grančice vazdazelenog hrasta crnike, koje relativno lagano mogu prelomiti s obližnjih stabala, a …