Međunarodni dan šuma, 21. ožujka 2019.

Međunarodni dan šuma, 21. ožujka 2019.

Priroda Novosti

Pod pokroviteljstvom Ujedinjenih naroda svake se godine diljem svijeta, (na prvi dan proljeća!), obilježava Međunarodni dan šuma. I to svake godine pod drugačijom krilaticom. Ove godine krilatica glasi: „Šume i edukacija: Naučimo voljeti šume“. Jedno od najljepših šumskih područja na kvarnerskim otocima, pa i na otoku Cresu jesu listopadne šume creske Tramuntane (sl. 1. i sl. 2).

Međunarodni dan šuma, 21. ožujka 2019.

Sl. 1. Zaklonjeni moćnim deblima hrasta medunca sječenim “u glavu” u rano proljeće u šumama creske Tramuntane najprije propupaju stabalca bijelog graba koja su uobičajeno smještena u podsloju tih većih i znatno starijih stabala (foto: M. Randić)

Zbog starih hrastovih stabala neobičnih i slikovitih oblika krošanja, tajanstvene atmosfere koja vlada u ovim drevnim šumama i znatnih prostranstava koje one obrastaju (pa treba paziti da u njima ne zalutamo!), kao i zbog neobično bogatog živog svijeta vjerojatno će ih svatko zavoljeti već na prvi pogled. Kako bi mogli u njima uživati i obratiti pažnju na neke detalje nije nam na odmet upamtiti i ovih nekoliko (zanimljivih) činjenica:

  • Šume Tramuntane, u kojima prevladavaju listopadne vrste hrastova, od davnina se gospodare posebnim načinom – tzv. „pedalenjem“. To je sječa stabala „u glavu“. Na taj se način postiže trajno gospodarenje šumom, jer se krošnja oblikuje sječom pojedinih grana u ophodnji do desetak godina. Grane se nakon toga obično dobro obnavljaju, a deblo se trajno ostavlja rasti.
  • Danas se šumsko drveće na Tramuntani uglavnom više ne siječe u tolikoj mjeri kao u ranijim razdobljima već je prepušteno daljnjem prirodnom razvitku.
  • Stara stabla sječena „u glavu“ odlikuju se brojnim dupljama koja koriste ptice za gniježđenje.
  • Osušena stara stabla posebni su šumski mikrosvjetovi s mnogim ličinkama kukaca, gljivama i drugim vrstama organizama koji se hrane odumrlim drvetom, a tim vrstama hrane se druge životinje, pa se na taj način obogaćuju hranidbeni lanci i mreže otoka Cresa.
  • Najveće i najstarije monumentalno stablo pitomog kestena na Tramuntani nalazi se u predjelu Poje sjeverno od Belog.
  • Stablo hrasta medunca kod Sv. Petra staro je nekoliko stoljeća i zaštićeno je prema Zakonu o zaštiti prirode. Svjedok je mnogih vremenskih nepogoda koje su mu skršile većinu krupnih grana i dijelove krošnje, ali stablo i dalje nastavlja rasti. Oko njega se pletu legende i priče…
  • Odumrli dijelovi hrastovih stabala privlače velike kukce kornjaše poput jelenka i hrastove strizibube, oni u takva stabla odlažu jajašca i ondje se razvijaju njihove ličinke bušeći u deblu krivudave labirinte i kanale.
Međunarodni dan šuma, 21. ožujka 2019.

Sl. 2. Odumrlo i truleće drvo ima važnu ulogu u ekosustavu i hranidbenim mrežama šuma Tramuntane (foto: M. Randić)