pejsaž

U potrazi za supovima

Priroda zanimljivosti

Uz kvarnerske otoke Cres i Krk, gdje možete vidjeti bjeloglave supove kako mirno klize na „zračnim cestama“ iznad vaših glava, postoji, osim Učke, također još jedno područje u Primorsko-goranskoj županiji gdje imate mogućnost uživati u promatranju bjeloglavih supova, posebno tijekom nadolazećih proljetnih i vedrih dana. Ako se uputite na izlet u vinodolsko zaleđe obići niz vidikovaca nazvanih „Oči Vinodola“, obavezno bacite pogled na nebo jer postoji vrlo velika šansa za ugledati supove, ili ih pak promatrati kako opisuju kružnice ispod vas, lagano se uzdižući u stupovima toplog podnevnog zraka iz doline sve više i više u nebesko plavetnilo.

U potrazi za supovima

Bjeloglavi sup u društvu gavrana fotografiran s vidikovca Sviba.

Vrlo se često supovi viđaju u grupama, kako vrtložeći se dobivaju visinu, zatim kližući nastavljaju let formirajući imaginarnu mrežu međusobno raspršrenih ptica koje neumorno iz zraka „češljaju“ područja Pletena, Ledenica, Krmpota, Alana, Vrataruše i dalje južno od Senja, u potrazi za strvinama. Upravo zato i supovi redovno pohode zaleđe Novog Vinodolskog, gdje još ima vidjeti stoke na pašnjacima. Brojna grla konja, nešto ovaca i divljač, u kombinaciji stalne vučje prisutnosti te mrciništa za medvjede u višim predjelima šume, garantiraju im pronalazak pokoje strvine.

U potrazi za supovima

Stoka na ispaši u ledeničkom polju.

U potrazi za supovima

Stado ovaca na travnjacima izloženim buri na području vjetroparka Vrataruša.

Vinodolsko zaleđe nadomak je koloniji supova koja gnijezdi na Prviću i Krku, no ovo je stanište i lovno područje također i za druge velike ptice grabljivice, pa je tako vrlo izgledno, osim supova,  promatrati i sure orlove, orlove zmijare, brojne škanjce, vjetruše i druge vrste manjih ptica vezanih uz otvorena staništa.

U potrazi za supovima

Orao zmijar velika je grabljivica koju je moguće često promatrati kako lebdi iznad travnjaka u potrazi za plijenom.

Po telemetrijskim podatcima vidljivo je da supovi kada pronađu hranu znaju i noćiti na kopnu, odnosno vraćaju se nakon nekoliko sati u koloniju, posebno kada othranjuju mladoga ptića u gnijezdu. Ovaj izniman krajobraz oblikovan burom i ispašom, dom je i vjetroparku Vrataruša smještenom u susjednoj Ličko-senjskoj županiji, na ruti koju supovi koriste u potrazi za hranom. Poznato je da supovi znaju stradati u koliziji s rotirajućim lopaticama vjetroagregata, a upravo zato s dodatnom pozornošću pratimo kretanje supova obilježenih GPS odašiljačima kada lete navedenim područjem. (M.M.)

U potrazi za supovima

GPS trag leta jednog supa u zeleđu između N. Vinodolskog i Senja.