Važna obavijest i zamolba za suradnju

Važna obavijest i zamolba za suradnju

Priroda Novosti

Molimo sve koji pronađu, zamijete ili zaprime informaciju o uginulom bjeloglavom supu, da istu podijele s Javnom ustanovom „Priroda“ ili našim Oporavilištem za bjeloglave supove u Belom. Naime svaki podatak o mortalitetu supova izuzetno nam je bitan, posebno ako uginula ptica ima neku vrstu oznake, najčešće nožni prsten (plastični ili metalni), stoga informacije o nalazu uginulog bjeloglavog supa, uz podatke o lokaciji nalaska i fotografiju strvine, molimo dojaviti na mail info@ju-priroda.hr ili belivisitorcentre@gmail.com. U slučaju nalaska više uginulih supova ili drugih vrsta ptica na istom ili ograničenom području, takav slučaj hitno prijaviti policiji putem 112, jer se moguće radi o trovanju, nedozvoljenom (ilegalnom) ubijanju ili nekom drugom kaznenom djelu!

Najveći broj uginulih jedinki supova uobičajeno nalazimo u ljetnim mjesecima i radi se gotovo isključivo o mladim pticama koje stradavaju od utapanja prilikom pokušaja prvih letova. Manji broj uginuća evidentiramo u ostalim dijelovima godine, a takvi nalazi često uslijede nakon izuzetno loših vremenskih prilika (nakon orkanskog juga ili bure). Sva uginuća supova evidentirat će se također i kroz obrazac sustava za dojavu Zavoda za zaštitu okoliša i prirode nadležnog ministarstva.

U određenim situacijama, ako se radi o svježoj strvini supa, lakše dostupnoj i ovisno o našoj trenutnoj raspoloživosti, istu ćemo sakupiti i uputiti na razudbu na Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu s kojim imamo zaključen ugovor o suradnji vezano za utvrđivanje uzroka smrti. Upravo spoznaje koje dobivamo od pretraga uginulih jedinki čine bitan dio informacija o ugroženosti i ranjivosti naših supova na Kvarneru.

Određivanje uzroka uginuća supova jedna je od aktivnosti koju Javna ustanova „Priroda“ provodi u sklopu LIFE SUPport, projekta čiji je cilj osiguranje uvjeta za dugoročno očuvanje posljednje populacije supova u Hrvatskoj.

O projektu LIFE SUPport

Važna obavijest i zamolba za suradnjuProjekt LIFE SUPport za cilj ima unaprijediti uvjete za gniježđenje i preživljavanje zadnje preostale populacije bjeloglavog supa u Hrvatskoj, koja se nalazi na Kvarnerskim otocima. Najvažnije prijetnje koje se pokušavaju riješiti kroz ovaj projekt su uznemiravanje tijekom gniježđenja, nedostatak hrane, trovanje i elektrokucija. Partnerstvo projekta čine Udruga BIOM kao vodeći partner te Javna ustanova “Priroda”, koja vodi Centar za posjetitelje i oporavilište za bjeloglave supove Beli, Poljoprivredna zadruga “Otok Krk”, HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. i Vulture Conservation Foundation, dok je pridruženi partner Uprava za zaštitu prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja. Projekt sufinancira Europska unija kroz Program LIFE.

Važna obavijest i zamolba za suradnju