Gost našeg "restorana za supove"...

Gost našeg "restorana za supove"…

Priroda zanimljivosti

U životinjskom svijetu, za preživljavanje bitno je biti u dobroj kondiciji, a posebno je važno to kod predatora koji aktivno love svoj plijen, te moraju redovito biti lukaviji, brži, spretniji i snažniji kako bi ga svladali i nahranili sebe ili svoje mladunce. U Gorskom kotaru, putem fotozamki kojim pratimo vukove, već neko vrijeme imamo priliku bilježiti jednog koji lagano šepa, …