niko

Pušteni bjeloglavi supovi – gosti "restorana za supove"

Priroda Novosti

Od deset oporavljenih bjeloglavih supova koje smo pustili natrag u prirodu 15. svibnja ove godine, tri ptice nose GPS odašiljače i pratimo njihovo kretanje i sudbine. Kao što smo pisali, “Histra” se nalazi u graničnom području između Francuske i Španjolske, “Fojiška” je na Kvarneru, dok je “Mokoš”, lutajući od slovenskog Trnovskog gozda i Kvarnera, odlučila ipak krenuti na jug te …