niko

Pušteni bjeloglavi supovi – gosti "restorana za supove"

Priroda Novosti

Od deset oporavljenih bjeloglavih supova koje smo pustili natrag u prirodu 15. svibnja ove godine, tri ptice nose GPS odašiljače i pratimo njihovo kretanje i sudbine. Kao što smo pisali, “Histra” se nalazi u graničnom području između Francuske i Španjolske, “Fojiška” je na Kvarneru, dok je “Mokoš”, lutajući od slovenskog Trnovskog gozda i Kvarnera, odlučila ipak krenuti na jug te je 7. lipnja ponovno spašena, iscrpljena, na obali Skadarskoj jezera u Albaniji, gdje se trenutno nalazi i uspješno oporavlja u Centru za rehabilitaciju ptica u Nacionalnom parku Divjaka-Karavasta.

Dobili smo potvrdu da su se još neki od puštenih supova dobro snašli povratkom u prirodu, pa smo tako na našem creskom hranilištu za bjeloglave supove evidentirali supa Niku (CYZ) 31. 5. te potom u više navrata u lipnju. Sup “Krušija”(CYV) također nam je bio gost hranilišta u istom razdoblju, a potom je višekratno viđan tijekom srpnja na talijanskom hranilištu za supove, koje djeluje u sklopu zaštićenog područja “Lago di Cornino”, gdje su također evidentirani i supovi “Andrija” (CYT) (lipanj i srpanj) i “Saša M.” (CZE) (srpanj). U svakom slučaju, činjenica je da supovi brzo pronađu put prema Alpama i talijanskom “restoranu za supove” kojeg, na tom putu, neizostavno posjećuju.