otok

Gljive okoka Cresa (I. dio)

Priroda zanimljivosti

U krajobrazima otoka Cresa često nailazimo na veće ili manje površine borovih kultura. Na sjevernom i srednjem dijelu otoka više je sađen crni bor, jer mu bolje odgovaraju hladniji uvjeti klime (sl. 4), a na južnom dijelu češće su kulture alepskog bora koji voli toplinu. U tim sađenim borovim šumama tijekom jeseni često se viđaju plodišta pojedinih vrsta gljiva među …