leptir zeleni

DANJI LEPTIRI OTOKA CRESA

Priroda Novosti

Danji leptiri otoka Cresa Leptire prema načinu života odnosno dobu dana ili noći kad su aktivni dijelimo na danje leptire i noćne leptire. Zbog živahnih i raznolikih boja krila kao i lepršava leta danji leptiri su skupina kukaca koju će posjetitelj najlakše uočiti. Na otoku Cresu do danas su zabilježene 77 vrste danjih leptira što ovaj otok svrstava na dugo …