puštanje supova

SEDAM SUPOVA VINULO SE U NEBO

Priroda Novosti

Od početka godine u Oporavilište Beli zaprimljeno je 13 bjeloglavih supova koji su spašeni, najčešće nakon pada u more. Na različite načine, u sama spašavanja, dojave ili dopremu supova u Oporavilište bila je uključena lokalna zajednica i turisti koji su na taj način doprinijeli očuvanju vrste. Njima smo nedavno i javno zahvalili u okviru obilježavanja Međunarodnog dana strvinara. Danas možemo …