U potrazi za travom...

U potrazi za travom…

Priroda zanimljivosti

Za potrebe gradnje svojeg gnijezda, supovi nemaju mogućnost donosa materijala u kandžama kao ostale ptice grabljice, već materijal prikupljaju i donose u kljunu! Jednostavno nisu „dizajnirani“ za hvatanje plijena kao što to čine orlovi, jastrebovi ili sokolovi, jer supovi jedu uginule životinje, koje nije potrebno proganjati, loviti, svladavati stiskom moćnih kandži. Ponekad, kako bi obložili gnijezdo, supovi čupaju travu sa …