Let "Kvarnera"

NEVJEROJATAN PODUHVAT! SUP „KVARNER“ PRELETIO JADRANSKO MORE!

Priroda Novosti

Sup „Kvarner“, koji je nakon provedenog oporavka u Oporavilištu za bjeloglave supove Beli opremljen GPS odašiljačem i ponovno u prirodu pušten na Cresu 17. rujna 2018. godine, stigao je u Italiju i to preletom preko Jadranskog mora! Zaista nevjerojatan poduhvat za ovu vrstu, koja nerado prelazi velike udaljenosti iznad morske površine, radi nedostatka termala, a time i težih uvjeta leta.

No sup „Kvarner“, očito je odlučio prekršiti ovo pravilo i preletio udaljenost od 170 km iznad otvorenog mora na relaciji od Martinšćice na otoku Cresu do grada Ravenne na talijanskoj obali, u svega 3 sata leta! I tom prilikom postizao je brzinu i do 117 km/h! Ovakvo ponašanje, mišljenja smo da je iznimka koja potvrđuje pravilo, tim više što je znano da za velik broj bjeloglavih supova tijekom migracije iz sjeverne Afrike u Španjolsku, let preko Gibraltarskog prolaza, širokog svega 14 kilometara, pričinjava problem te ga brojni supovi svladavaju tek nakon višekratnih pokušaja.

Za jučerašnji uspješan, ali riskantan prelet Jadrana, vjerujemo da je možda djelomično zaslužno i burovito vrijeme, kao i činjenica da se radi o juvenilnom (mladom) supu, koji je krenuo u  migraciju, zaista neočekivanom rutom.

Sup „Kvarner“ skrasio se tek u unutrašnjosti Italije, dvadesetak kilometara sjevereno od Parme, na obalama rijeke Po u 18:30 sati, preletjevši tako u danu 370 kilometara, krenuvši na ovaj epski put s Plavnika u 12:00 sati! Da li je ovaj bjeloglavi sup na putu bio sam ili u društvu možda još kojeg juvenilnog supa, ne znamo, no samo se nadamo se da ća ga i nadalje pratiti sreća u svojem lutanju Europom!

Još jednom velika hvala Zoološkom vrtu grada Zagreba i Udruzi BIOM na pomoći i suradnji u oporavku i obilježavanju kvarnerskih supova GPS odašiljačima kao i svim dobrim ljudima koji nam pomažu!

NEVJEROJATAN PODUHVAT! SUP „KVARNER“ PRELETIO JADRANSKO MORE!

Sup „Kvarner“ u letu iznad creske obale nekoliko dana nakon puštanja iz Oporavilišta (Foto: JU Priroda)