Stup struja

Odlične vijesti stižu iz HEP-Operatera distribucijskog sustava d.o.o.!

Priroda Novosti

Obzirom na posljednje slučajeve elektrokucije koje smo zabilježili na otoku Cresu (stradali suri orao i bjeloglavi sup), primili smo informaciju od HEP d.o.o. – Operatera distribucijskog sustava, o nastavku provedbe mjera zaštita ptica od strujnog udara na srednjenaponskim nadzemnim vodovima na otoku Cresu.

Temeljem očitovanja HEP-a, „upravo odcijepi dalekovoda Srem-Plat-Verin, gdje je i utvrđeno stradavanje surog orla, prepoznati su kao najrizičnije dionice za stradavanje ptica na kojima iz tehničkih razloga i velikog broja opasnih stupnih mjesta nije moguće provesti „točkaste“ mjere zaštite ugradnjom izolacijskog materijala. Iz tog razloga pristupiti će se financijski mnogo zahtjevnijem, ali trajnom i u potpunosti sigurnom rješenju  – ugradnji izoliranog vodiča. Ovisno o brzini isporuke materijala i vremenskim prilikama, planira se žurna ugradnja izoliranog vodiča na predmetne odcjepe čime će se riješiti glavnina problema elektrokucije na otoku Cresu.“ Ukupna vrijednost nabavke potrebnih materijala iznosi više od 800.000,00 kuna, a radovi se planiraju realizirati već tijekom proljeća 2019. godine.