Stup struja

Odlične vijesti stižu iz HEP-Operatera distribucijskog sustava d.o.o.!

Priroda Novosti

Obzirom na posljednje slučajeve elektrokucije koje smo zabilježili na otoku Cresu (stradali suri orao i bjeloglavi sup), primili smo informaciju od HEP d.o.o. – Operatera distribucijskog sustava, o nastavku provedbe mjera zaštita ptica od strujnog udara na srednjenaponskim nadzemnim vodovima na otoku Cresu. Temeljem očitovanja HEP-a, „upravo odcijepi dalekovoda Srem-Plat-Verin, gdje je i utvrđeno stradavanje surog orla, prepoznati su kao …