Stradali supovi struja 20.05.2020. 

Dobre vijesti za supove i ostale ptice stižu nam iz HEP ODS d.o.o.!

Priroda Novosti

Problem stradavanja ptica od strujnog udara na otoku Cresu, a posebno bjeloglavih supova, koji su česte žrtve elektrokucije, biti će u potpunosti riješen realizacijom planiranih mjera zaštite koje je HEP ODS d.o.o. usuglasio s distribucijskim područjem “Elektroprimorje” Rijeka. Prema danim nam informacijama, već u 2020. godini biti će prioritetno izvršena zaštita svih elemenata na kojima smo nedavno utvrdili stradavanja supova …

struja i mrtvi supovi

STRADAVANJE OD STRUJNOG UDARA – GORUĆI PROBLEM ZA BJELOGLAVE SUPOVE NA OTOKU CRESU!

Priroda Novosti

U više navrata navodili smo da je stradavanje ptica od posljedica strujnog udara na stupovima srednje naponske mreže na otoku Cresu stalno prisutan problem, a posebno negativan utjecaj ima na bjeloglave supove, koji su radi svoje veličine i velikog raspona krila česte žrtve. Nažalost zbog neprikladne tehničke izvedbe, stupovi uzrokuju pogibiju ptica prikom kontakta s pojedinim elementima distribucijske mreže, kada …

Stup daria bijelo

Nužno je i nadalje riješavati problem elektrokucije ptica na otoku Cresu

Priroda Novosti

Na otoku Cresu je problem elektrokucije (strujnog udara) prepoznat kao jedan od značajnih uzroka smrtnosti bjeloglavih supova. Stoga se u posljednjim godinama nastavljaju provoditi mjere zaštite od strane operatora distribucijskog sustava na brojnim stupnim mjestima ili čak čitavim odcjepima dalekovoda (zaštićen je nedavno kritični odcjep Srem-Plat-Verin), kako bi se taj negativni utjecaj na ovu strogo zaštićenu vrstu i sve ostale …

Stup struja

Odlične vijesti stižu iz HEP-Operatera distribucijskog sustava d.o.o.!

Priroda Novosti

Obzirom na posljednje slučajeve elektrokucije koje smo zabilježili na otoku Cresu (stradali suri orao i bjeloglavi sup), primili smo informaciju od HEP d.o.o. – Operatera distribucijskog sustava, o nastavku provedbe mjera zaštita ptica od strujnog udara na srednjenaponskim nadzemnim vodovima na otoku Cresu. Temeljem očitovanja HEP-a, „upravo odcijepi dalekovoda Srem-Plat-Verin, gdje je i utvrđeno stradavanje surog orla, prepoznati su kao …

elektrokucija supa

Suri orao i bjeloglavi sup – posljednje žrtve elektrokucije na otoku Cresu

Priroda Novosti

Utjecaj elektrokucije, nažalost na otoku Cresu i na dalje ostaje uzrokom smrtnosti značajnog broja ptica, a posebno velikih, rijetkih i strogo zaštićenih ptica grabljivica. Lešine supova, orlova, škanjaca, sova, galebova i gavranova, samo su neke od vrsta nađenih podno pojedinih stupova srednje naponske elektroenergetske mreže na otoku Cresu. Stupovi, kao često najviše strukture uklopljene u pašnjački otočni krajobraz, ptice grabljivice …