Fotografija: Tomislav Bandera Anić

Još jedan bjeloglavi sup obilježen u Izraelu opažen na otoku Cresu

Priroda Novosti

Obilaskom južnog ornitološkog rezervata na otoku Cresu opazili smo i uslikali bjeloglavog supa sa žutim prstenom alfanumeričkog koda 4E9 te krilne markice S79.
Još jedan bjeloglavi sup obilježen u Izraelu opažen na otoku Cresu
Kolega Ohad Hatzofe iz Izraela izvijestio nas je da je sup uhvaćen i prstenovan 20. 11. 2016. u pustinjskom području Negev u južnom Izraelu.
Ptica je rođena 2016. godine a nakon puštanja opažena je 2017. godine na hranilištu za supove u Lago di Cornino u Italiji te u istočnim Rodopima u Bugarskoj u listopadu 2017. i siječnju 2018. godine.