Stradali supovi struja 20.05.2020. 

Dobre vijesti za supove i ostale ptice stižu nam iz HEP ODS d.o.o.!

Priroda Novosti

Problem stradavanja ptica od strujnog udara na otoku Cresu, a posebno bjeloglavih supova, koji su česte žrtve elektrokucije, biti će u potpunosti riješen realizacijom planiranih mjera zaštite koje je HEP ODS d.o.o. usuglasio s distribucijskim područjem “Elektroprimorje” Rijeka. Prema danim nam informacijama, već u 2020. godini biti će prioritetno izvršena zaštita svih elemenata na kojima smo nedavno utvrdili stradavanja supova (Grmov, Belej, vršni dio dalekovoda Dragozetići-Beli). U planu je pak do kraja 2021. u potpunosti rekonstruirati dalekovod Dragozetići-Beli primjenom izoliranog vodiča, zbog velike gustoće opasnih stupnih mjesta na predmetnoj dionici kao i izolirati sve preostale opasne elemente mreže na Cresu, korištenjem izolacijske opreme za ptice. Nadalje, HEP-Operator distribucijskog sustava  planira do kraja 2025. godine zaštiti sve potencijalno rizične elemente nadzemne srednje naponske mreže na Kvarnerskim otocima, te bi tada područje očuvanja za ptice ekološke mreže NATURA 2000 Kvarnerski otoci (POP kod HR 1000033) u potpunosti bilo zaštićeno od ovog negativnog utjecaja elektroenergetske mreže na divlje vrste. U svakom slučaju, ovakvi planovi i njihova realizacija ogroman su doprinos daljnoj zaštiti i očuvanju poslijednje populacije bjeloglavih supova u Hrvatskoj!